David Y

Ha d’haver-hi una escala, i ha de ser llarga…gairabé hi ets…la Reina ha tornat a casa.